AKUPUNKTUR

Instick i kroppen med tunna vassa nålar, ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM)

Det är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod för smärta och en del andra sjukdomstillstånd.

Modernt fysiologiskt är akupunktur en form av sensorisk afferent stimulering,medans den enligt TCM anses påverka energiflödet i kroppen.

Förutom smärta kan man i dag  enligt vetenskap och beprövad erfarenhet använda akupunktur vid; angina, sår, cladicatio,astma, stroke, spastisitet,muntorrhet, tinnitus, depression, klimakteriebesvär, infertilitet, förlossning, inkontinens, klåda, allergi, och exem.