STÖTVÅG (Shockwave therapy) :

-Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd.Behandlingen är helt utan biverkning och ersätts av de flesta försäkringsbolag.Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas  stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före cortisonbehandling och kirurgi.

Behandlingen utförs ca 3-5 ggr.

Stötvåg är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod

Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats, en mängd studier har genomförts och behandlingsområdena breddats.

Effekt av stötvågsbehandling

-ökad blodgenomströmning

-ökad vävnadsåterbyggnad

– ökad cellmetabolisk aktivitet

– reducering av fibrös vävnad

– smärtlindring

 

NMES

– Neuromuskulär elektrostimulering som rehabilitering är en klinisk väletablerad metod för behandling av ett brett fält av muskelo-skelettala diagnoser. Elektrisk stimulering av ett intakt perifert nervsystem kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet.

 

VIBROGYM

För 20 år sen upptäckte ryska forskare att musklerna utvecklades bättre vid behandling med vibrationer En frekvens på 30 Hz  eftersom muskeln vid denna frekvens drar ihop sig reflexmässigt.

Vid 40 Hz hänger inte musklerna med och slappna av, denna frkvens bättre vid massage och muskeltöjningar.

De vertikala vibrationerna stimulerar musklerna mest effektivt och till skillnad från konventionell träning som tar en muskelgrupp i taget , tar vibrationsträning alla muskelgrupper samtidigt.

VIBROGYM The Original Plate

– För effektivare och mer kvalitet på träningen

– Förstärknimng av hela muskelsystemet

– Högeffektiv fettförbränning

-Kortare återhämtning efter träning

-Ökad flexibilitet

– Stimulerar ämnesomsättning och lymfdränage

– Stress relief

-Ingen belastning leder – tack vare 100% vertikal vibration. Horisontella vibrationer utlöser påfrestningar på leder, brosk och bör undvikas. Utlöser heller inga muskulära reflexer.

-Förbättring av bentäthet

AKUPUNKTUR

Instick i kroppen med tunna vassa nålar, ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM)

Det är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod för smärta och en del andra sjukdomstillstånd.

Modernt fysiologiskt är akupunktur en form av sensorisk afferent stimulering,medans den enligt TCM anses påverka energiflödet i kroppen.

Förutom smärta kan man i dag  enligt vetenskap och beprövad erfarenhet använda akupunktur vid; angina, sår, cladicatio,astma, stroke, spastisitet,muntorrhet, tinnitus, depression, klimakteriebesvär, infertilitet, förlossning, inkontinens, klåda, allergi, och exem.

SKANLAB 25

Bygger på kondensatormetoden.

Djup uppvärmning  som ger en ökad lokal uppvärmning av vävnaden och på så vis minskad smärta och ökad flexibilitet vävnaden

LASER

Smärtfri behandling av triggerpunkter