NMES

– Neuromuskulär elektrostimulering som rehabilitering är en klinisk väletablerad metod för behandling av ett brett fält av muskelo-skelettala diagnoser. Elektrisk stimulering av ett intakt perifert nervsystem kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet.