Ortopaedic Medicine International (OMI)

Kliniskt undersökning och behandlingssystem för muskel och skelettproblem. Systemet baserat på den engelska legenden James Cyriak (1904-1985) banbrytande arbete inom diagnostik och behandling. Systemet är vidareutvecklat med hänsyn till dagens forskning och erfarenhet.

Systemet har standardiserade tester för varje led och columna. Minsta möjliga antalet tester skall ge mesta möjliga information.

Alla terapeuter skall komma till samma resultat efter basundersökningen.

Eventuellt går man vidare med tilläggstester

OMI och McKenzie har samma grundsyn när det gäller orsak och verkan och fungerar mycket väl ihop.

 

ORTOPEDISK MEDICIN är ett organspecifikt kunskapsområde, som innefattar kunskaper om rörelseorganens sjukdomar vid sidan om de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna.

Sjukdomstillstånd vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgående från muskler, senor, ligament, leder och ledkapslar där ortopedkirurgisk, reumatologisk och neurologisk diagnostik inte kan finna en vävnadsskada att behandla, utgör, enligt Socialstyrelsens rapport 1994;4 omkring 96% av alla smärttillstånd som kan utgå från rörelseapparaten.