SKANLAB 25

Bygger på kondensatormetoden.

Djup uppvärmning  som ger en ökad lokal uppvärmning av vävnaden och på så vis minskad smärta och ökad flexibilitet vävnaden