STÖTVÅG (Shockwave therapy) :

-Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd.Behandlingen är helt utan biverkning och ersätts av de flesta försäkringsbolag.Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas  stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före cortisonbehandling och kirurgi.

Behandlingen utförs ca 3-5 ggr.

Stötvåg är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod

Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats, en mängd studier har genomförts och behandlingsområdena breddats.

Effekt av stötvågsbehandling

-ökad blodgenomströmning

-ökad vävnadsåterbyggnad

– ökad cellmetabolisk aktivitet

– reducering av fibrös vävnad

– smärtlindring